schaduw

De opdracht 'BI specialist in het sociaal domein. ' is teruggetrokken door de aanbestedende partij.

Reden van terugtrekking: Abusievelijk is voor deze opdracht de prijsrange onjuist ingevuld.