Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Amersfoort vindt het belangrijk dat de gemeentelijke website voor iedereen toegankelijk is. Dus ook voor mensen met bijvoorbeeld een visuele handicap, dyslexie of leeshandicap. En dat is een grote groep in Nederland. Naar schatting heeft 2 tot 10% van de bevolking dyslexie (bron: vereniging Woortblind) en 5% van de Nederlandse bevolking boven de 12 jaar heeft een beperkt gezichtsvermogen (bron: Centraal Bureau voor de Statistiek).

Internationaal erkende eisen

Wij proberen onze website zoveel mogelijk te laten voldoen aan internationaal erkende eisen voor kwaliteit en toegankelijkheid. Zo streven we er bijvoorbeeld naar om bij ieder beeld een beschrijvende tekst te plaatsen, vermijden we zoveel mogelijk bewegend beeld en houden inhoud en structuur gescheiden van de vormgeving. Op die manier kunnen spraakcomputers de pagina’s beter voorlezen en kunnen bezoekers met een handicap de informatie op deze website ook bereiken.

SiteImprove

De gemeente Amersfoort werkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening door continue monitoren en verbeteren. SiteImprove is een tool die ons helpt om knelpunten -ook op het gebied van Toegankelijkheid- in zicht te hebben en op te lossen.

Toegankelijkheidsverklaring

Vanaf woensdag 23 september 2020 moeten alle overheidswebsites aan toegankelijkheidseisen voldoen zodat iedereen gebruik kan maken van de online informatie. Overheidsinstanties moeten een toegankelijkheidsverklaring publiceren voor iedere website waarvoor zij verantwoordelijk zijn. In de verklaring staat in hoeverre de website al aan de eisen voldoet en welke maatregelen de instantie neemt om toegankelijkheid te borgen, inclusief planning.

De toegankelijkheidsverklaring voor deze website is gepubliceerd in het landelijk register.

Bekijk de toegankelijkheidsverklaring

Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een pagina gebruiken die niet toegankelijk is? Dan kunt u contact opnemen met de webredactie van de gemeente webredactie@amersfoort.nl.